Kristendommens vugge i 4D

“Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord.” Johannes’ 1. brev, 1, 1.

Dette er grunnsteinene i menigheten også i dag. Opplev det i Europas første heldigitale 4D-kino! Kapitler i filmen er som følger:

  • Velkommen til Brunstad!
  • J.O.Smith søker etter sannheten
  • Peters tro bli prøvet
  • Åpenbarelsens klippe
  • Håp ved Jesu oppstandelse
  • Stefanus' kamp mot autoritetene
  • Paulus' budskap til de eldste
  • Johannes skriver til menighetene
  • J.O.Smith

Filmen fører deg dypt inn i kristendommens første tid, og du opplever åndskreftene på kroppen! Hendelsene danner et bakteppe for Den Kristelige Menighets tro og eksistens.

J.O.Smith fant frem igjen til den apostoliske tro på seier og helliggjørelse, som var i de første Hellige! Ved hans arbeide er det vokst frem en levende og kraftig menighet verden over, med den samme tro og det samme liv.

DKMs første tid og den videre utviklingen kan du følge og oppleve i den historiske Traseen.

Klikk her for å laste ned en beskrivelse
Klikk her for informasjon om Traseen!