QuizMaster for ungdomsflokken

QuizMaster er et samfunnskapende spill. Det passer godt som en aktivitet etter et ungdomsmøte, eller som en del av en ungdomsfest. Kunnskapskategoriene er varierte, og høyst aktuelle for ungdommen. Det er brukt et lettfattelig språk.

Man kan arrangere konkurranser mellom gruppene som spiller QuizMaster. Vinneren av hver gruppe kan spille en finale mot hverandre. Finalen kan enten benytte samme regler, eller den kan spille med et vanskeligere regelsett. Last ned regelsett på norsk her!

Man kan også sette sammen to lag som skal konkurrere mot hverandre, med en ToastMaster som spør gruppene og holder orden på opptjente "poeng". De tp gruppene kan igjen dele seg opp i mindre "ekspertgrupper" ettersom de ønsker, som spesialiserer seg på en bestemt kategori som de svarer på (f. eks. Sang & Musikk).

QuizMaster

QuizMaster er et kunnskapsspill som ligner på ”Trivial Pursuit” eller det norske spillet ”GENI”, bare med vårt eget innhold. Det inneholder både forståelsesspørsmål og faktaspørsmål, med en stor  andel ”Multiple Choice” svar, slik vi kjenner dem fra våre bibelkonkurranser. En del av spørsmålene er også hentet fra disse konkurransene, og ytterligere forbedret.

QuizMaster har til sammen 840 spørsmål og 2640 svaralternativer, fordelt på 6 kunnskapsområder. Spillet fåes på norsk, engelsk, tysk og nederlandsk. Spillet passer for de fra ungdomsalderen og oppover og er en fantastisk inngangsport for oppbyggelse og samfunn! Inntil 6 personer kan spille samtidig.

Kunnskapsområdene som berøres er:

  1. Personlig kristenliv (evangelieforståelse)
  2. Menigheten, Kristi legeme (forståelse av Kristi legeme og tjenesten)
  3. Guds folk (Israels historie)
  4. Bibelen (generell bibelkunnskap)
  5. 100 års menighetshistorie (Historie fra J. O. Smith og frem til vår tid)
  6. Sang & Musikk (fra våre sangskatter og musikkliv)

I utgangspunktet er det lagt opp til at man skal kunne svare på ca halvparten av spørsmålene, men QuizMaster kan spilles med alternative regler som gjør det enten lettere eller vanskeligere. Hver kateori har 100 spørsmål med 4 svaralternativer hver, og 40 spørsmål uten svaralternativer.