CD-sett (3 CDer):
Utdrag fra Kåre J. Smiths vitnesbyrd i perioden 1965 - 1975

En ekstra oppbyggelig samling med 43 vitnesbyrd og taler fordelt på 3 CDer.

Innhold CD 1
1. Grepet
2. Joel 2, 7-8. Disse hadde fått øye på noe!
3. Lev et rent liv!
4. Helt etter Guds ord! Uten flekk og lyte!
5. Søk det som er der oppe av hele hjertet!
6. Ved evangeliet
7. Første vitnesbyrd på Brunstad – Nyttårsstevnet 1964/65
8. Et liv i lykke – Sommerstevnet 1966
9. Gud har gjort meg lykkelig – Oktober 1966
10. Strid den gode strid! – 1966
11. Lid for å holde Jesu bud! – Oslo 1966
12. Vær tro mot han som gjør alle ting nye! – Nyttårsstevnet 1966
13. Kast ditt gull i støvet! – Sommerstevnet 1967
14. Løst ifra jorden – Sommerstevnet 1967
15. Gud er mektig til å rense – Sommerstevnet 1967
16. Kjærlighet til sannheten – Påskestevnet1967
17. Til fred ble meg det bitre – Påskestevnet 1967
18. Legemet for Herren – Sommerstevnet 1968
19. Stig ned til heltene! – Sommerstevnet 1968
20. Vær med på å fordømme verden! – Sommerstevnet 1968
21. Hør på ham! – Nyttårsstevnet 1969
22. Stig ned til heltene! – Nyttårsstevnet 1971
23. Gud gir nøye akt på alle våre gjerninger – Oktober 1975
24. Gud vil fylle oss med troens ånd – Sommerstevnet 1975
25. Guddommelig kjærlighet – August 1975
26. Troens ånd gir oss kraft – Sommerstevnet 1975
 
Innhold CD 2
1. Fullkommen hvile – August 1975
2. Menigheten
3. Hellige ting
4. Ikke av denne verden – Pinsestevnet 1969
5. Fra død til liv – Nyttårsstevnet 1971
6. Han skuet ufravent opp mot himmelen – Mai 1971
7. Livet kan fort ta slutt – Sommerstevnet 1972
8. Stefanus talt levende – Sommerstevnet 1975
9. Tro på korsets kraft! – Oslo 1975
 
Innhold CD 3
1. Frelst
2. Når dagen kommer
3. En tid med store muligheter! – Sommerstevnet 1973
4. Enda er det nådetid – Nyttårsstevnet 1973
5. Vi er løskjøpt – Påskestevnet 1973
6. Kjærlighetens makt – November 1974
7. Kamp for å bygge Sion – Oktober1975
8. Slutt på synden – Påskestevnet 1975
 
 

PRIS: NOK 199,-
 

- Tilbake til oversikten over nye produkter ...