Kalender 2011

Til bokbordansvarlig:
Gjør en samlebestilling av denne kvalitetskalenderen i din lokalmenighet!

Her er et uttdrag av forordet i kalenderen v/Kåre J. Smith:

"Denne kalenderen har fokus på A-laget på Brunstad.

Hvilke ungdommer i vår tid får slike muligheter i 18-20 års alderen? Disse unge brødre og søstre lærer fremmede kulturer og språk å kjenne. De får nye venner i et internasjonalt miljø, de lærer å arbeide, noen får sin faglige utdannelse, og ikke få kan bygge videre på sin utdannelse eller skaffe seg arbeid med den erfaring og kompetanse de har fått ved sin innsats på A-laget. Når de kommer tilbake til sine hjemmemenigheter, har de lært hvilken betydning samfunn og broderskap har for barn og unge, og kan gå inn i det viktige arbeidet med barna og de unge på sine hjemsteder.

Alt dette er Guds virkninger i våre hjerter – både hos oss som har ansvar for det hele, og hos alle dere som er med og bærer byrder, jobber på A-laget, administrerer, tar imot ungdomsflokkene når de skal på tur, inviterer dem hjem, styrker og oppgløder dem – trøster og velsigner dem. A-laget er blitt en uvurderlig velsignelse for hele menigheten på verdensbasis – til Guds ære og pris!"

Bestilling fra bokbordene (felles bestilling fra lokalmenighetene) gjøres på epost til adressen salg@brunstadshop.org!