Aksel J. Smith

Aksel Johan Smith [1910 - 1998] var sønn av Pauline og Johan Oscar Smith i Horten. Han omvendte seg helhjertet til Gud i sin ungdom. I kjølevannet av vekkelsen som gikk over Norge i 30-årene var han, sammen med Sigurd Bratlie og Elihu Pedersen m.fl., en aktiv misjonær. Senere reiste han i Europa, USA og resten av verden, og ble en verdifull og elsket veileder i det gode for svært mange mennesker.

Aksel J. Smith var en profet og en hyrde med stort nedslagsfelt. Hans tjeneste hadde store virkninger, men han var en mester i å skjule sin egen person i sin tjeneste for menneskene og i menigheten. Han hadde en egen evne til å styrke disiplenes hjerter, noe som også kommer frem i denne CD-samlingen.

Aksel J. Smith overtok redaktøransvaret for bladet Skjulte Skatter etter sin far allerede i 1943. Dette ansvaret hadde han i 55 år, helt til 1998. Han hadde et spesielt øre for hva menigheten trengte gjennom hele denne perioden, og bevarte derfor Skjulte Skatter som et fyrtårn for de troende.

Aksel J. Smith huskes godt for den måten han fikk frem det guddommelige menneskeansiktet. Ved sin visdom og kjærlighet holdt han menigheten midt på rettens stier, og var en utrettelig veiviser i det gode. Han ble en samlende faktor i broderskapet, og knyttet hjertene sammen ved sin tjeneste og ferd.

Dette CD-settet er bare et enkelt utvalg av hans svært oppbyggelige taler.

CD-sett med taler av Aksel J. Smith
fra perioden 1950 - 1970

Lansering: Brunstad, 25. september 2010. Pris: NOK 199,-
Tilgjengelig på BrunstadShop noe senere.

CD 1

 • 1. Troens og kjærlighetens Ånd i Kristi Legeme (8,55 min)
 • 2. Bli fylt med Kristi kjærlighet! (6,09 min)
 • 3. Vær årvåkne, faste og sterke i kjærligheten! (7,54 min)
 • 4. Bli en Jesu disippel! (9,27 min)
 • 5. Forventningens Ånd (4,53 min)
 • 6. Hvem får åpenbart Herrens arm? (9,25)
 • 7. Gå inn gjennom den trange port! (13,16)

CD 2

 • 1. Inngå dåpspakten! (1,39 min)
 • 2. Vær troende, så holder du prøve! (3,07 min)
 • 3. Komme i en stilling så vi kan høre Guds røst (6,43 min)
 • 4. Synden skiller oss fra herligheten (11,23 min)
 • 5. La oss være i nidkjærhetens ånd! (6,55 min)
 • 6. Få et helt nytt tankeliv! (4,45 min)
 • 7. Da Kristus kom! (10,18 min)
 • 8. Bygge etter hovedhjørnestenen (11,28 min)
 • 9. Vær med i et utskilt og verdifullt folk! (3,1 min)

CD 3

 • 1. Bli en arbeider! (8,50 min)
 • 2. Bønner og tjeneste med visdom (17,57)
 • 3. Kom opp på høyere og helligere grunn! (3,37 min)
 • 4. La det være kun en kilde ut fra våre liv! (11,34 min)
 • 5. Herrens nidkjærhet over alt stort (3,49 min)
 • 6. Er vi født av Gud seirer vi over verden! (8,43 min)
 • 7. Bli i din faste stand! (9,17 min)

PRIS: NOK 199,-